Ivan Gránsky absolvoval odbor Technická kybernetika Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Po skončení univerzitného štúdia pracoval na Katedre automatizácie technologických procesov CHTF STU. Od roku 1992 pracoval 20 rokov v rôznych oblastiach investičného bankovníctva od správy aktív, cez obchodovanie s cennými papiermi až po poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a privatizáciách na Slovensku a v Českej republike.

Počas svojej profesionálnej kariéry sa intenzívne venuje začínajúcim inovatívnym spoločnostiam. Ivan bol investorom a neskôr CFO v jednom z prvých slovenských startupov s globálnymi ambíciami Axon Neurosciences, neskôr pracoval externe pre spoločnosť Synopsi TV pri akvizícii rozvojového financovania a v nasledujúcom období ako predseda predstavenstva jedného z najznámejších slovenských fintech startupov VIAMO. Od roku 2009 je členom investičnej komisie a dozornej rady programu Jeremie podporujúceho malé a začínajúce inovatívne spoločnosti. Technický background a dlhoročné skúsenosti a znalosti z rozvoja, menežmentu a financovania začínajúcich a inovatívnych spoločností budú predstavovať aj hlavný vklad do ďalšieho úspešného rozvoja spoločnosti Albatros Aviation Services.

Ivan sa tiež dlhodobo venuje kapitálovému trhu. Od roku 1994 pracuje na Burze cenných papierov v Bratislave v rôznych funkciách, v súčasnosti ako predseda predstavenstva, a tiež ako člen dozornej rady Centrálneho depozitára cenných papierov.