Spoločnosť Albatros Aviation Services bola založená v roku 2004 za účelom poskytovania služieb v oblasti zabezpečenia prevádzky najmä lietadiel L-39, L 410 zo zameraním na prevádzku v zahraničí. Súčasťou bola aj poradenská služba a výcvik technikov a pilotov.

V 2014 sa činnosť rozšírila o spoluprácu s Leteckou fakultou Technickej univerzity v oblasti využitia leteckého výcviku využitím typového simulátora lietadla L-410 UVP. Cieľom spolupráce je vývoj a implementácia nových fukcionalit simulátora s cieľom zlepšenia výcviku pilotov v extrémnych a kritických situáciach. Vo svojej činnosti využíva najmä dlhodobé skúsenosti vojenských technických špecialistov a vojenských pilotov v oblasti využívania a prevádzky vojenskej a leteckej techniky (L-39, L-410).

V súčasnosti sa sústreďujeme na činnosť v zhode s predpismi Európskej komisie pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EASA)

 

Predstavitelia spoločnosti

 

Miroslav Hájek

Letecký inžinier, v súčasnosti riaditeľ múzea letectva, STM, bývalý člen skupiny Biele Albatrosy.

  • letecký špecialista, technik
  • technik údržby lietadiel B1 kategórie nad 5700 kg, podľa kvalifikácie EASA
  • súdny znalec v odbore Doprava letecká, odvetvie: Nehody v leteckej doprave, technický stav a odhad hodnoty lietadiel

 Pre viac informácií kliknite tu

 

Ivan Gránsky

 Elektrotechnický inžinier, dlhoročné finančné a riadiace skúsenosti.

  • riadenie inovatívnych technologických spoločností
  • financovanie malých a stredných podnikov

Pre viac informácií kliknite tu