Zabezpečenie letovej prevádzky • Poradenstvo • Výcvik pilotov a technikov

 

Biele Albatrosy

Partner Albatros Aviation Services, s.r.o. Výskum a vývoj
Predstaviteľia našej spoločnosti boli členmi 
skupiny biele Albatrosy
Letecká Faktulta Technickej Univerzity v Košiciach je našim partnerom od roku 2014 Realizácia projektu v rámci programu Operačného programu Výskum a inovácie.